Over

De juridisch expert voor het intermediair

Advocaat, Coen Fledderus

Ik probeer voor mijn klanten in elke zaak een maximaal resultaat te bereiken. Door helder en praktisch te adviseren. Of door in (dreigende) conflictsituaties alsnog een minnelijke regeling te bewerkstelligen. Maar soms is het voeren van een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. In dat geval zal ik het standpunt van de klant bij de rechter scherp bepleiten.

Voorbeelden van zaken waar ik mij dagelijks mee bezighoud zijn:

 • beoordelen van polisvoorwaarden voor een gevolmachtigd agent die hier in Nederland verzekeringen wil aanbieden;
 • adviseren van een tussenpersoon over de inhoud van een samenwerkingsovereenkomst met een aanbieder;
 • adviseren over de invulling van het begrip verzekerde hoedanigheid voor de klant van een tussenpersoon;
 • bijstaan van een aandeelhouder in een geschil met een medeaandeelhouder;
 • adviseren over de uitleg van een relatiebeding van een oud-werknemer;
 • bijstaan van een tussenpersoon bij de verkoop van zijn assurantieportefeuille;
 • voeren van een kort geding over de reikwijdte van het portefeuillerecht van tussenpersonen;
 • adviseren over het verhalen van brandschade op de veroorzaker;
 • bijstaan van een tussenpersoon met een ongedekte claim op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • geven van second opinion in de geschillenregeling van een rechtsbijstandverzekering.

Ik schrijf in de Beursbengel voor de rubrieken Jurisprudentie Zorgplicht en Jurisprudentie Kifid. Ik schrijf ook regelmatig voor AM: en voor VAST (Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht). Onderwerpen die de revue passeren zijn vraagstukken over het verzekeringsrecht en (de reikwijdte van) het portefeuillerecht van het intermediair. Ik ben lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Coen Fledderus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk. Burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Polis-Advocatuur-Coen-Fledderus

Coen Fledderus

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam