U bent uw klant beter van dienst als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn

Verhouding tussen aandeelhouders

Een vennootschap wordt bestuurd door een directie, maar de uiteindelijke zeggenschap ligt bij de aandeelhouders van de vennootschap. Dat is ook begrijpelijk. Zij verschaffen het kapitaal van de onderneming en lopen het ondernemersrisico. De aandeelhouders nemen besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders (de AvA). In het ondernemingsrecht is bepaald dat de hoogste macht binnen de vennootschap bij de AvA ligt. De AvA heeft het recht om bestuurders te benoemen of te ontslaan.

Aandeelhoudersovereenkomst

Vaak is er sprake van een DGA. Dus een persoon die alle aandelen houdt en ook de bestuurder van de vennootschap is. Als er bij een vennootschap meerdere aandeelhouders zijn, dan doen zij er goed aan om hun onderlinge verhouding te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Daarin maken zij onder andere afspraken over de besluitvorming binnen het bestuur en binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Bijvoorbeeld over besluiten die alleen met een bijzondere meerderheid of unanimiteit genomen kunnen worden. En situaties waarin een partij gedwongen wordt zijn aandelen aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s).

Ook bevat de aandeelhoudersovereenkomst vaak een bepaling dat de aandeelhouders verplicht zijn om minimaal een bepaalde periode aan de vennootschap verbonden te blijven. Dat heet een lock up. Daarbij wordt er dan bepaald dat als een aandeelhouder zijn aandelen binnen de lock up periode verkoopt, er een korting op de koopprijs van de aandelen wordt toegepast. Partijen kunnen ook bepalen dat als zij hun aandelen aan een derde willen verkopen, de andere aandeelhouder verplicht is om mee te verkopen (drag along) of dat hij het recht heeft om mee te verkopen (tag along).

Is er sprake van een meerderheidsaandeelhouder en een minderheidsaandeelhouder? Dan wil de minderheidsaandeelhouder uiteraard regelen dat hij voldoende beschermd is. Is sprake van twee aandeelhouders die ieder 50% van de aandelen houden? Dan moet er in elk geval worden nagedacht over een goede geschillenregeling voor het geval de stemmen over belangrijke onderwerpen staken.

Wilt u meer informatie over een aandeelhoudersovereenkomst? Neemt u dan contact op.

Aandeelhoudersgeschillen

Aandeelhouders kunnen onderling met elkaar van mening verschillen. Bijvoorbeeld over de te varen koers van het bedrijf. Of omdat de ene aandeelhouder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Het is natuurlijk zaak om dit soort geschillen goed op te lossen. Een oplossing kan ook betekenen dat de wegen zich zullen scheiden. Bijvoorbeeld door een juridische splitsing. Een goede begeleiding daarbij is noodzakelijk. Als de zaak daar om vraagt, zal de rechter worden ingeschakeld om het geschil te beslechten. Ook het doorlopen van een mediationtraject kan in sommige gevallen tot een bevredigende oplossing zorgen voor alle betrokken partijen.

Ik heb ruime ervaring met het (helpen) oplossen van dit soort geschillen. Met oog voor het commercieel belang, want het gaat immers wel om de gezamenlijke onderneming.

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam

Mijn kantoor is gespecialiseerd in juridische dienstverlening voor de financiële branche, met name gericht op het intermediair

Ik help adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Ik geloof erin dat u uw klant beter van dienst bent als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn.

De advocaat

Staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Polis-Advocatuur-Coen-Fledderus

Coen Fledderus

Advocaat