Over

De juridisch expert voor het intermediair

Werkwijze

Polis Advocatuur spreekt uw taal en weet wat er speelt in uw branche. Door de werkwijze en de branchekennis is Polis Advocatuur in staat om snel te doorgronden hoe uw belangen het beste behartigd kunnen worden. Daarbij wordt niet alleen met een juridische bril gekeken, maar houdt Polis Advocatuur ook oog voor uw commerciële belangen. De activiteiten van Polis Advocatuur zijn met name gericht op adviseren, procederen en contracteren.

Adviseren

Als ondernemer wilt u zich kunnen concentreren op uw klanten en wilt u snel vooruit als er iets op juridisch vlak geregeld moet worden. Polis Advocatuur zorgt daarvoor. Maar niet met langdradige adviezen met veel voetnoten en mitsen en maren. U kunt van Polis Advocatuur praktische adviezen verwachten in heldere taal, waarmee u direct verder kunt.

Procederen

Mocht u toch een keer verwikkeld raken in een juridisch geschil, dan is het goed om te weten dat Polis Advocatuur beschikt over jarenlange proceservaring. De stijl is daarbij om uw belang echt centraal te stellen. Dat vergt meestal dat er niet meteen met gestrekt been ingegaan moet worden, maar dat gezocht wordt naar een constructieve oplossing. Maar als het nodig is, dan zal uw zaak aan de rechter of de geschillencommissie worden voorgelegd. Ook daar geldt dat de branchekennis van Polis Advocatuur een meerwaarde is. Want daardoor is Polis Advocatuur bij uitstek in staat om uit te leggen aan een rechter hoe het provisiesysteem in elkaar zit, hoe het zit met het portefeuillerecht of hoe een polisbepaling uitgelegd moet worden.

Contracteren

Goede afspraken zijn cruciaal. Contracten worden opgesteld in gewoon leesbaar Nederlands, zonder onnodig juridisch jargon. Bij het opstellen van contracten of het begeleiden van bedrijfsovernames ervaren klanten het als een meerwaarde dat Polis Advocatuur thuis is in de terminologie en precies weet waar de knelpunten zitten. Omdat u de zekerheid heeft dat uw zaken goed geregeld zijn, kunt u zich concentreren op uw klanten.

Publicaties

Om juridische zaken te duiden, schrijft Polis Advocatuur regelmatig in de vakpers. Bijvoorbeeld in de rubriek verzekeringsrecht in AM, de rubriek jurisprudentie zorgplicht en aansprakelijkheid in de Beursbengel en over diverse onderwerpen in VVP. Op de pagina Nieuws vindt u een overzicht van de artikelen.

Polis Advocatuur is zeer betrokken bij de financiële branche en zet zich iedere dag in om het beste resultaat voor de klanten te behalen. Benieuwd naar wat Polis Advocatuur voor u kan betekenen? Neem vooral contact op. Benieuwd naar meer achtergrond? Klik hier om kennis met Coen Fledderus te maken.

Mijn expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

De advocaat

Staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Polis-Advocatuur-Coen-Fledderus

Coen Fledderus

Advocaat

Mijn expertises

Ik stel de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam