U bent uw klant beter van dienst als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn

Verhouding verzekeraar en bemiddelaar

De verhouding tussen een verzekeraar en de bemiddelaar wordt beheerst door de samenwerkingsovereenkomst die partijen met elkaar gesloten hebben. In de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe partijen met elkaar gaan samenwerken. Wat u als bemiddelaar van de verzekeraar mag verwachten, maar ook andersom. Ook de financiële verhouding tussen partijen wordt in de overeenkomst vastgelegd. Ontvangt u provisie van de aanbieder, of een rechtstreekse beloning van de klant? Wie incasseert de premie die de klant betaalt. Doet de bemiddelaar dat of de de verzekeraar? Daarnaast bevatten ook de Wft en het Bgfo regels die de verhouding tussen partijen regelen. Denk bijvoorbeeld aan de de Insurance Distribution Directive (IDD) en wat daarbij komt kijken.

Geschillen

In de meeste gevallen verloopt de samenwerking naar behoren en doen partijen prettig zaken met elkaar. Maar soms handelt een verzekeraar in strijd met (de geest van) de gemaakte afspraken met een bemiddelaar. Of u vindt dat een verzekeraar het wettelijk beschermde portefeuillerecht uitholt. Bij het oplossen van dergelijke geschillen ben ik u graag behulpzaam. Met oog op uw (commerciële) belangen verdedig ik uw positie richting de verzekeraar. Ik probeer er bij voorkeur buiten rechte uit te komen. Als dat niet lukt, dan leg ik de zaak namens u aan de rechter voor.

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam

Mijn kantoor is gespecialiseerd in juridische dienstverlening voor de financiële branche, met name gericht op het intermediair

Ik help adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Ik geloof erin dat u uw klant beter van dienst bent als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn.

De advocaat

Staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Polis-Advocatuur-Coen-Fledderus

Coen Fledderus

Advocaat