Nieuws door

De juridisch expert voor het intermediair

Berichten

Te laat geklaagd: adviseur gaat vrijuit

In deze zaak die aan de rechtbank Rotterdam is voorgelegd, speelt de vraag of de verzekerde zijn adviseur tijdig op de hoogte heeft gesteld van diens (mogelijke) tekortschieten in het naleven van de zorgplicht. De casus was als volgt.

Lees verder about Te laat geklaagd: adviseur gaat vrijuit

Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

X claimt kosten van operatie na skiongeval, die niet door zorgverzekeraar worden vergoed, op reisverzekering. Deze wijst claim echter af. De geschillencommissie oordeelt of dit terecht is.

Lees verder about Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

De aanspraak op dekking is verjaard

X heeft burengeschil in 2017 gemeld bij rechtsbijstandsverzekeraar, maar is vergeten de om de verjaringstermijn te stuiten. Het door X in 2022 ingediende verzoek tot het verlenen van rechtsbijstand wordt afgewezen. Hoe oordeelt de geschillencommissie?

Lees verder about De aanspraak op dekking is verjaard

Adviseur heeft geen fout gemaakt bij aanvragen aov

Een verzekerde wordt door de verzekeraar geconfronteerd met het opzeggen van zijn aov. Ook wordt de reeds ontvangen uitkering teruggevorderd. Door de verzekeraar is geconstateerd dat de verzekerde bij het aangaan van de verzekering een onjuiste stand van zaken heeft weergegeven van zijn gezondheidstoestand. De verzekerde verwijt zijn verzekeringsadviseur dat hij zijn belangen bij het aanvragen van de verzekering niet naar behoren heeft behartigd. In deze zaak hakt de rechtbank Noord-Holland deze knoop door. De casus was als volgt.

Lees verder about Adviseur heeft geen fout gemaakt bij aanvragen aov

Het belang van actief klantbeheer

Financiële dienstverleners hebben een belangrijke rol in de maatschappij. Door particuliere en zakelijke klanten te adviseren bij de aankoop van een woning, het behalen van een financieel doel en om financiële bescherming te bieden die ze nodig hebben voor onverwachte gebeurtenissen. Het verzekeren van eigendommen, gezondheid en (toekomstige) financiële zekerheid is een essentieel onderdeel van persoonlijke en zakelijke financiële planning. Naast bemiddelen in passende producten is het beheer van deze producten van ook van groot belang.

Lees verder about Het belang van actief klantbeheer

Wel sprake van beroepsfout maar geen verplichting tot schadevergoeding

Tussen klanten en hun verzekeringsadviseur bestaat soms een langdurige relatie. De vaste adviseur fungeert dan als vraagbaak voor en anker bij alle aangelegenheden op het gebied van verzekeringen. Juist van zo’n adviseur mag dan verwacht worden dat hij weet welke aspecten van een bepaalde verzekering voor deze klant van belang zijn. In deze zaak staat de vraag centraal of de adviseur verantwoordelijk gehouden kan worden jegens zijn klant voor het ontbreken van dekking. De casus was als volgt.

Lees verder about Wel sprake van beroepsfout maar geen verplichting tot schadevergoeding

Het belang van interne audits

Interne audits zijn een belangrijk onderdeel in het kader van risicobeheersing in organisaties. Zeker bij financieel dienstverleners. Het helpt bij het controleren van processen en het vinden van mogelijke risico’s en problemen. Afhankelijk van de grootte van een organisatie kan dit best een tijdrovende klus zijn. Maar wel een heel belangrijke. Bij een gesignaleerd risico kan er namelijk direct worden bijgestuurd. 

Lees verder about Het belang van interne audits

Tussentijdse opzegging verzekering moet zorgvuldig gebeuren

De verzekering van X wordt in verband met zijn claimgedrag tussentijds opgezegd door verzekeraar. Kan dit zomaar? Ja, maar volgens Kifid moet dit zorgvuldig gebeuren.

Lees verder about Tussentijdse opzegging verzekering moet zorgvuldig gebeuren

Wanneer is waterschade een gedekte gebeurtenis?

X claimt waterschade na heftige regenval. Maar is dit wel een gedekte gebeurtenis? ASR vindt van niet. Hoe denkt het Kifid daarover?

Lees verder about Wanneer is waterschade een gedekte gebeurtenis?

Adviseur moet waarschuwen als verzekeringsdekking wijzigt

Onderdeel van de zorgplicht van een adviseur is dat de adviseur zijn klanten informeert over de inhoud en strekking van de polisvoorwaarden. Niet alleen bij het aangaan van een nieuwe verzekering maar ook als (een gedeelte van) polisvoorwaarden na verloop van tijd wijzigen. Als de adviseur hier onvoldoende aandacht aan besteedt, dan bestaat het risico dat de klant met een dekkingsweigering door de verzekeraar wordt geconfronteerd. In deze zaak staat de vraag centraal of de Rabobank hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden kan worden. De casus was als volgt.

Lees verder about Adviseur moet waarschuwen als verzekeringsdekking wijzigt

De klant moet adviseur informeren over wijzigingen van de waarde

De adviseur fungeert als de belangrijke schakel tussen verzekeringnemer en de verzekeraar. Zowel bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst als tijdens de looptijd daarvan. In deze zaak staat de vraag centraal of de adviseur verantwoordelijk gehouden kan worden jegens zijn klant voor het ontbreken van dekking. De casus was als volgt.

Lees verder about De klant moet adviseur informeren over wijzigingen van de waarde

Pas schade vergoeden als de verzekerde aansprakelijk is

Polisvoorwaarden bepalen dat de verzekeraar alleen schade vergoedt als X op grond van de wet aansprakelijk is jegens zijn echtgenote. Is dat het geval?

Lees verder about Pas schade vergoeden als de verzekerde aansprakelijk is

Het roesten van nietjes is geen plotselinge gebeurtenis

Een stripverzameling die door roestige nietjes minder waard is geworden. Is dat verzekerd als een plotselinge gebeurtenis?

Lees verder about Het roesten van nietjes is geen plotselinge gebeurtenis

De adviseur moet zich actief opstellen om onderverzekering te voorkomen

Het voorkomen van onderverzekering is één van de belangrijkste taken die een adviseur ten behoeve van zijn klant moet verrichten. In deze zaak die in hoger beroep was voorgelegd aan het hof te Den Haag staat de vraag centraal of de adviseur verantwoordelijk gehouden kan worden voor de onderverzekering van zijn klant. De casus was als volgt.

Lees verder about De adviseur moet zich actief opstellen om onderverzekering te voorkomen

Verzekeringsplicht op grond van goed werkgeverschap; hoe zat het ook alweer?

We weten inmiddels al ruim twee decennia dat een werkgever in bepaalde situaties op grond van goed werkgeverschap gehouden is om te zorgen voor deugdelijke verzekeringsdekking ten behoeve van zijn werknemers. In de praktijk is er toch nog steeds onduidelijkheid over deze verplichting. In dit artikel daarom een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Lees verder about Verzekeringsplicht op grond van goed werkgeverschap; hoe zat het ook alweer?

Mijn expertises

Ik stel de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam