16-01-2024

Geen dekking onder reisverzekering voor gemaakte medische kosten

X overkomt een skiongeval in maart 2022 in Spanje. Twee dagen na het ongeval wordt X in Spanje aan zijn schouder geopereerd, volgens X mede op aanraden van zowel de Spaanse arts als een in Nederland ingewonnen medisch advies. En omdat X naar eigen zeggen bang was dat uitstel van de operatie gevolgen kon hebben voor zijn arbeidsongeschiktheid.

Afwijzing dekking reisverzekering

X heeft een reisverzekering bij Allianz. X claimt bij Allianz (onder meer) de kosten van deze operatie voor het bedrag dat niet door zijn zorgverzekeraar wordt vergoed. Allianz wijst deze claim af. Want volgens Allianz heeft X voorafgaand aan de operatie geen toestemming aan haar gevraagd voor het uitvoeren daarvan. En de operatie kon volgens Allianz worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland.

X legt de zaak daarop voor aan de geschillencommissie. Deze schetst eerst het juridisch kader door te overwegen dat het de verzekeraar vrijstaat om de eigen dekkingsgrenzen te bepalen. De geschillencommissie stelt vervolgens vast dat in de verzekeringsvoorwaarden duidelijk omschreven staat waarvoor wel en waarvoor geen dekking bestaat. Volgens de geschillencommissie had X niet zonder toestemming van Allianz toch de operatie in Spanje mogen ondergaan. X had daarmee moeten wachten totdat hij weer terug was in Nederland.

Conclusie

De geschillencommissie concludeert dat de medisch adviseur van Allianz heeft bevestigd dat de operatie van X uitstel kon dulden om eerst terug te keren naar Nederland. X heeft dit onvoldoende betwist door alleen maar te stellen dat hij in Nederland ‘medische kennis’ had ingewonnen voorafgaand aan de operatie in Spanje. Volgens de geschillencommissie had het op de weg gelegen van X om een medisch expertiserapport over te leggen waaruit volgt dat de operatie niet kon worden uitgesteld. De slotsom is dat Allianz terecht dekking heeft geweigerd voor de meerskosten die gepaard gingen met de schouderoperatie. De vordering van X tot uitkering van zijn geleden schade wordt dus bij bindend advies afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel 930 | december 2023

Lees hier het artikel zoals het gepubliceerd op Platform Flink

Mijn expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mijn expertises

Ik stel de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocatuur in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact op.

 • Adres

  Regus The Mark | Office 304
  Fascinatio Boulevard 216-220
  3065 WB Rotterdam